Risør Engineering leverer nøkkel/fagpersonell, fortrinnsvis service ingeniører rettet inn mot maritim og offshore/subsea sektor. Risør Engineering har personell og operatører innen alle mekaniske disipliner og innehar spisskompetanse innen hydraulikk.

Risør Engineering disponerer 300 meter dypvannskai i Risør hvor vi tilbyr service og opplag av fartøyer.