HMSQ

Vi har en absolutt nulltoleranse overfor skader på mennesker, miljø og materiell. For oss handler det om å ha respekt for mennesker, miljø og verdier. Vi jobber derfor kontinuerlig med forebyggende tiltak, slik at vi effektivt forebygger uhell og skader og samtidig skaper en trygg og sikker arbeidsplass.
 
Godt HMS-arbeid er slik vi ser det imidlertid ikke bare viktig i forhold til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi mener også at det er god økonomi i dette arbeidet. Medarbeidere som er trygge trives bedre, og medarbeidere som trives jobber også mer effektivt. Vi er overbeviste om at et kontinuerlig fokus på HMSQ bidrar positivt til selskapets bunnlinje. Vi ser derfor på dette arbeidet som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst.