Om oss

Risør Engineering ble etablert i 2007, vi startet i det små og er i dag en tjenesteleverandør som leier ut Service Ingeniører rettet inn mot Maritim og Offshore/Subsea sektor. Risør Engineering har personell og operatører innen alle mekaniske disipliner og innehar spisskompetanse innen hydraulikk.

Vårt produkt er erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne hos våre ansatte. Derfor er det avgjørende å velge riktig personell, både når det gjelder holdninger og at de er tilpasningsdyktig. 

Vi ønsker å ha et tett samarbeid med våre kunder og har fokus på å utvikle oss i takt med kundens krav og ønsker. 
Vi har god kontroll med bedriftens kapasitet. Vi ser alltid på muligheter og begrensninger i forhold til kundens forventninger og påser at de alltid innfris. Rett mann til rett tid.

Risør Engineering disponerer 300 meter dypvannskai i Risør hvor vi tilbyr service og opplag av fartøyer.