Sør-Korea/Singapore

Stor del av vår aktivitet foregår i utlandet og da særlig i Østen. Som følge av dette etablerte vi i 2009 eget firma i Sør-Korea med kontor i Seoul, ett såkalt Branch Office. I 2013 etablerte vi eget firma i Singapore. Risør Engineering har en betydelig aktivitet på de store verftene i Asia.

 

Superviors/Commissioning
Montasje/Test
Service
Produksjonsoppfølging/QC
Sør-Korea/Singapore