BREVIK - TROSVIK YARD

Risør Engineering disponerer i samarbeid med Trosvik Maritime dypvannsanlegg på Trosvik Yard i Brevik.

Havna er ISPS sertifisert, den har kort innseiling og ligger godt skjermet mot vind og bølger. Havna har dype kaifronter og ingen tidevanns problematikk.

Det er investert i nytt landstrømanlegg. Anlegget består av en 1000kVA og flere mindre flyttbare omformere som transformerer strøm til 440V/690V–60Hz.

Totalkapasiteten er på 2500A og gir mulighet for levering av strøm til 8-10 fartøyer.

Risør Engineering offers:

• Vakt 24/7, inspeksjon/tilsyn og service på fartøy i opplag. Vi kobler alarmer, har daglig tilsyn og vakt 24/7, fartøyene slipper bemanning ombord.

Risør Engineering bistår med ankomst, klargjøring for opplag, service under opplag og klargjøring for avgang.

• Landstrøm, 400V-50Hz og 440V/690V-60Hz

• Maskinist, opplagsrutiner ved opplag

• Mekanisk, hydraulisk og elektro

• Fabrikasjon

• Reparasjon, bytting av tredekk mm.

• Lagring og vedlikehold av offshore utstyr for korte eller lengre perioder i moderne haller og lokalerRisør Engineering har konkurransedyktige priser, og jobber systematisk for å holde kostnadene nede.

Vi er effektive, fleksible og kan gjøre det aller meste enten alene eller sammen med våre samarbeidspartnere.

Galleri

crosschevron-down