TILTAK I FORBINDELSE
MED CORONA-VIRUSET

Til tross for Corona-viruset er vi fullt operative.

 

Vi har innført strenge restriksjoner og rutiner for å unngå spredning av viruset. Vi oppfordrer våre kunder til å primært kontakte oss på mail eller telefon.

Vi følger alle råd og krav som stilles av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/