RISØR – KRANA YARD

Risør Engineering disponerer
dypvannskai på Krana i Risør

Havna er ISPS sertifisert, den har kort innseiling og ligger godt skjermet mot vind og bølger. Havna har dyp kaifront og ingen tidevanns problematikk.

Risør Engineering har investert i nytt landstrømanlegg. Anlegget består av en 1000KVA omformer og flere mindre flyttbare enheter som transformerer strøm til 440V/690V-60Hz.

Totalkapasiteten er på ca 1800A, som gir mulighet for levering av strøm til 4-6 førtøyer.

Risør Engineering offers:

Vakt 24/7, inspeksjon/tilsyn og service på fartøy i opplag. Vi kobler alarmer, har daglig tilsyn og vakt 24/7, fartøyene slipper bemanning ombord.

Risør Engineering bistår med ankomst, klargjøring for opplag, service under opplag og klargjøring for avgang

• Landstrøm, 400V-50Hz og 440V/690V-60Hz

• Maskinist, opplagsrutiner ved opplag

• Mekanisk, hydraulisk og elektro

• Fabrikasjon

• Reparasjon, bytting av tredekk

• Lagring og vedlikehold av offshore utstyr for korte eller lengre perioder

Risør Engineering har konkurransedyktige priser, og jobber systematisk for å holde kostnadene nede.

Vi er effektive, fleksible og kan gjøre det aller meste enten alene eller sammen med våre samarbeidspartnere.

Film fra vår havn i Risør

Film fra vår havn i Risør

Galleri

crosschevron-down