Tjenester

Våre tjenester

SUPERVISION / COMMISSIONING

Våre seniorer har lang og bred erfaring innen installasjon, service og modifikasjon av utstyr innen Olje & Gassindustrien med hovedvekt på boreutstyr og utstyr relatert til boredekk og rørhåndtering.
Vi leverer nøkkelpersonell innen de fleste disipliner:

• Supervisors
• Service Engineers
• Disiplinledere
• Formenn
Våre seniorer har kompetanse innen Fabrikasjon, Mechanical Completion, Commissioning og Drift:
• Assistere i planleggingsfasen
• Forberede og koordinere de ulike aktivitetene
• Overvåke at utførelsen av mekanisk arbeid blir korrekt utført i samsvar med prosjektspesifikasjoner
• Kvalitetssikre Installasjon
• Gjennomføre Commissioning
• Koordinere menneskelige og tekniske ressurser
• Måle fremdrift av utførte arbeider
• Rapportere
• Sikre Kvalitet og HMS

Alle våre seniorer har erfaring fra industri, verft og rigg.
De jobber selvstendig og opptrer gjerne som kundens representant.

SERVICE, TEST OG MONTASJE

For Risør Engineering er det et mål å ha ansatte med variert kompetanse og erfaring, for å kunne tilfredsstille våre kunders behov.
Vi har personell med spisskompetanse innen mekaniske og hydrauliske systemer, elektro og sveis.
Våre Service Ingeniører utfører inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og utskifting av komponenter og utstyr innen industri, offshore og maritim sektor.
Bred erfaring sammen med formell kompetanse gir våre ansatte et godt utgangspunkt for å løse våre kunders behov og forventninger.
HMS og kvalitet har alltid vært i fokus hos Risør Engineering og hos alle våre ansatte.

HAVN

Risør Engineering disponerer dypvannskai på Krana i Risør. Havna er ISPS sertifisert, den har kort innseiling og ligger godt skjermet mot vind og bølger. Havna har dyp kaifront og ingen tidevanns problematikk.

Risør Engineering har investert i nytt landstrømanlegg. Anlegget består av en 1000KvA omformer som transformerer strøm til 440V/690V–60Hz. Totalkapasiteten er på 1000A og gir mulighet for levering av strøm til 4-6 fartøyer.

Risør Engineering tilbyr:

• Vakt 24/7, inspeksjon/tilsyn og service på fartøy i opplag. Vi kobler alarmer, har daglig tilsyn og vakt 24/7, fartøyene slipper bemanning ombord.
Risør Engineering bistår med ankomst, klargjøring for opplag, service under opplag og klargjøring for avgang
• Landstrøm, 400V-50Hz og 440V/690V-60Hz
• Maskinist, opplagsrutiner ved opplag
• Mekanisk, hydraulisk og elektro
• Fabrikasjon
• Reparasjon, bytting av tredekk
• Lagring og vedlikehold av offshore utstyr for korte eller lengre perioder

Risør Engineering har konkurransedyktige priser, og jobber systematisk for å holde kostnadene nede.
Vi er effektive, fleksible og kan gjøre det aller meste enten alene eller sammen med våre samarbeidspartnere.

PRODUKSJONS-OPPFØLGING / QC

Risør Engineering har senior personell som kan påta seg oppgaver med produksjonsoppfølging og kvalitetskontroll av prosesser og leveranser for våre kunder.
Vi har erfaring fra oppfølgingsprosjekter i Norge, Polen, Korea og Kina, med krevende prosjekter innen olje og gass. Hovedsakelig boreutstyrspakker, kraner og wincher, samt Subsea Connectorer og strukturer.

Våre Service Ingeniører dekker de fleste disipliner, fra struktur og overflate, til sammenstilling og test.
Vi setter sammen det teamet prosjektet trenger for å holde oversikt over framdrift, kvalitet og dokumentasjon.
crosschevron-down